Třídy v MŠ

Třídy v č.p. 594 u 4. základní školy


Třída A  Žabičky
Provoz třídy: 6:00 – 15:25 hod

Třída B  Sluníčka
Provoz třídy: 7:00 – 15:55 hod

Třída C  Kopretiny
Provoz třídy: 6:00 – 15:25 hod

Třída D Motýlci
Provoz třídy: 7:00 – 15:25 hod
 
Třída I. Koťata
Provoz třídy: 6:00 – 16:30 hod

Třída II. Berušky
Provoz třídy: 7:00 – 15:25 hod

 

Třídy v č.p. 690 u 5. základní školy


Třída A Berušky
Provoz třídy: 6:15 – 15:30 hod

Třída B Motýlci
Provoz třídy: 7:00 – 15:30 hod

Třída C Sluníčka
Provoz třídy: 6:00 – 16:30 hod

Třída D Kytičky
Provoz třídy: 7:00 – 15:40 hod
 
Třída E Koťátka
Provoz třídy: 6:35 – 15:40 hod

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky