Novinky

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zaměřený na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určený pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let, které mají trvalé bydliště v Jihočeském kraji.

Žádosti o podporu včetně příloh mohou podávat rodiče nebo zákonní zástupci dětí v termínu od 20. 10. do 25. 11. 2022 prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty najdete na webových stránkách:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formuláře ke stažení

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.