Novinky

1. října 2021

Během měsíce října budeme zjišťovat zájem o výuku Anglického jazyka na mateřské škole.

V měsíci říjnu také proběhne výběr dětí do pěveckého kroužku.

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.