Organizace školního roku
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny

od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny pátek 2. února  2024
Jarní prázdniny 12. 2. 2024 – 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek  28. 3. 2024
Hlavní prázdniny od 29. 6. do 1. 9. 2024

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky