Organizace školního roku
Podzimní prázdniny středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny

od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny pátek 3. února  2023
Jarní prázdniny 6. 2. 2023 – 12. 2. 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek  6. 4. 2023
Hlavní prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2023

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky