Stravování

Ceny stravování v naší MŠ

  Mladší děti Děti, které dovrší do 31.8. 7 roků
Přesnídávka 9,- Kč 9,- Kč
Oběd 20,- Kč 22,- Kč
Svačina 9,- Kč 9,- Kč
Celkem 38,- Kč 40,- Kč

Úhrada stravného

Stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní formou. U své banky si zařídí souhlas k inkasu na účet MŠ. První zálohu ve výši 1 500,- Kč (na stravné a úplatu za MŠ) vybere v hotovosti před započetím docházky dítěte do MŠ vedoucí školní jídelny. Po uplynutí měsíce, provede MŠ vyúčtování stravného a úplaty za MŠ za daný měsíc (do patnáctého dne následujícího měsíce) a vypočtenou částku si inkasem z účtu rodičů odebere a dorovná tak zálohu do původní výše.

Odhlašování a přihlašování ke stravě

Dítě se odhlašuje a přihlašuje ke stravě 24 hodin předem, nejpozději do 14:15 hod předcházejícího dne (z důvodu normování na následující den). Pouze každé pondělí mohou zákonní zástupci odhlašovat děti do 7:00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole a rodiče si mohou neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů v centrální kuchyni v době od 11:00 do 11:15 hod.

Kontakty pro odhlašování a přihlašování ke stravě

MŠ U Merkuru: na tel. 384 321 615, nebo sms zprávou na číslo 607 486 681
MŠ U Billy: tel. 384 324 426, nebo sms zprávou na číslo 607 486 691

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny 9. 9. 2021 Stáhnout soubor

Jídelníček

Jídelníček 03. 01. 2022 stáhnout soubor

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.