Třídy

Třída A  (berušky)

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, kde je zapsáno 26 dětí o které pečují pedagogické pracovnice:

Provoz třídy: 6:15 – 15:30 hod. (6:00- 6:15 hod. a odpoledne 15:30 – 16:30 hod. jsou děti ve třídě Sluníčko).

Třídní e-mail: berusky2@3msjh.cz

Prohlédněte si třídu

Třída B  (motýlci)

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, kde je zapsáno 23 dětí o které pečují  pedagogické pracovnice:

Provoz třídy: 7:00 – 15:30 hod. (6:00 – 7:00 hod. děti se převlečou ve své šatně a sejdou do třídy Sluníčko v přízemí, odpoledne od 15:25 hod. - lichý týden, 15:45 hod. – sudý týden, se děti převádí do spodní třídy Sluníčko).

Třídní e-mail: motylci2@3msjh.cz

Prohlédněte si třídu

Třída C  (sluníčka)

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, kde je zapsáno 27 dětí o které pečují pedagogické pracovnice:

Provoz třídy: 6:00 – 16:30 hod.

Třídní e-mail: slunicka2@3msjh.cz

Prohlédněte si třídu


Třída D (kytičky)

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, kde je zapsáno 26 dětí o které pečují pedagogické pracovnice:

Provoz třídy: 7:00 – 15:40 hod. (6:00 – 7:00 hod. děti se převlečou ve své šatně a sejdou do třídy Berušky v přízemí. Od 15:40 hod. se děti převádí do třídy Sluníčko).

Třídní e-mail: kyticky2@3msjh.cz

Prohlédněte si třídu


Třída E  (koťata)

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, kde je zapsáno 27 dětí o které pečují tyto pedagogické pracovnice:

Provoz třídy: 6:35 – 15:40 hod. (6:00 – 6:30 hod jsou děti ve třídě Sluníčko, 15:40 – 16:30 hod. jsou děti ve třídě Sluníčko)

Třídní e-mail: kotata2@3msjh.cz

Prohlédněte si třídu