Den v MŠ
  • 06:00 – 08:15 příchod do MŠ, volné činnosti a zájmové aktivity dětí
  • 08:15 – 08:45 ranní cvičení dopolední svačina
  • 08:45 – 09:30 řízené činnosti a aktivity
  • 09:30 – 11:30 pobyt venku
  • 11:30 – 12:15 oběd
  • 12:15 – 14:00 odpočinek
  • 14:00 – 14:15 odpolední svačina
  • 14:15 – 16:30 volné činnosti a zájmové aktivity dětí, odchod z MŠ

MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:30 hod.

Čas oběda je závazný, jinak pedagogické pracovnice pružně reagují na situaci ve třídě a přizpůsobují aktivity potřebám dětí.

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky