Jak se přihlásit do MŠ?

Rozhodnete-li se umístit své dítě do mateřské školy (dále jen MŠ) je nutné absolvovat zápis. Zápis do MŠ probíhá každoročně na začátku měsíce května s nástupem dětí do MŠ od 1. září. Pokud je v MŠ volné místo může dítě nastoupit i v průběhu školního roku.

K zápisu se dostaví rodič (zákonný zástupce) s dítětem, zde obdrží tiskopisy a dostane potřebné informace k jejich vyplnění. Je také možné si tyto tiskopisy stáhnut na www stránkách MŠ. Doporučujeme vyplňovat až po konzultaci s vedením MŠ.

Pro děti do dovršení 5 roků věku je nutné potvrzení od ošetřujícího lékaře o povinném očkování. Tato povinnost se nevztahuje pouze na děti, pro které je předškolní vzdělávání ze zákona povinné (1 rok před nástupem do ZŠ).

MŠ se snaží vyhovět přání rodičů o umístění sourozenců/kamarádů do stejných tříd, aby byla maximálně usnadněna adaptace dítěte do MŠ.

Aby se rodiče a děti mohli seznámit s prostředím MŠ a získat základní informace o životě v MŠ realizuje MŠ před zápisem den otevřených dveří.

Konkrétní podmínky k zápisu na školní rok 2024/25 jsou zveřejněny na těchto stránkách.

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky