Informace o MŠ

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 do 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

MŠ má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání „Každá cesta má svůj začátek“, kde flexibilně pí učitelky reagují na aktuální potřeby dětí a dění v jejich blízkosti.Program nabízí dětem nové poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. V MŠ pracuje pěvecký sbor „Koťata“, který svými vystoupeními rozdává radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v MŠ. Děti se seznamují s legendou O svatém Martinovi, pečou martinské rohlíčky ,navštěvuje je Mikuláš s čertí družinou, vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním paní učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

Děti v MŠ navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši MŠ téměř 280 dětí, o které se stará 25 pedagogických a 15 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti s narušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí.

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky