Akce v MŠ

PROSINEC 2022

2. prosince - Mikulášská nadílka

Navštíví nás Mikuláše, andělé a čerti- žáci ze ZŠ

5. prosince - Čertovský den

Děti přijdou do MŠ v maskách čertů a budou pro ně připravené různé soutěže

6. prosince - „Mikulášská pohádka“

Přijede k nám do MŠ divadlo „Zvoneček“ (vybíráme 70 Kč)

12. prosince - Pedago-psychologické vyšetření

Od 8 hod. bude probíhat „vyšetření“ u nahlášených dětí
Více informací v kmenových třídách.

15. prosince - Zpívání vánočních koled u stromečku

Na školní zahradě.

19. prosince - „Vánoční pohádka“

Přijede k nám do MŠ divadlo „Mrak“.

20. prosince - Štědrý den v MŠ

Více informací naleznete ve svých kmenových třídách.

Novinky

My v tom Jihočechy nenecháme I

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zaměřený na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určený pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let, které mají trvalé bydliště v Jihočeském kraji.

Žádosti o podporu včetně příloh mohou podávat rodiče nebo zákonní zástupci dětí v termínu od 20. 10. do 25. 11. 2022 prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty najdete na webových stránkách:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formuláře ke stažení

Prohlédněte si naše třídy

Prohlédněte si naší zahradu