Od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 byla naše škola realizátorem projektu s názvem " 3 MŠ JH II." a registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011852, který byl spolufinancován Evropskou unií.
Projekt byl zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.
Celková výše podpory činila 954 139,- Kč.

 

Společnost INTERNET CZ, a.s., obchodující pod obchodní značkou FORPSI a FORPSI Cloud, poskytla našemu projektu technologické zázemí ve formě webhostingu a registrace domény 3msjh.cz.
Společnost INTERNET CZ, a.s. je spolehlivý partner v oblasti poskytování hostingu a cloudových řešení a je jedním z největších registrátorů doménových jmen v ČR.
INTERNET CZ je součástí skupiny Aruba Group - jednoho z největších světových poskytovatelů cloudových služeb.
www.forpsi.com a www.forpsicloud.cz

 

Cílem projektu Školka hrou, který probíhal pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, byla dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.
Naše mateřská škola byla jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi jsme ověřovali didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti jsme organizovali semináře pro ostatní učitele v regionu.