Akce v MŠ

Červen 2022

1., 8., 15. a 22. června – pokračování v plaveckém výcviku

2. června – oslava MDD na školní zahradě s Fun aktivitami

7. června – dopravní soutěž všech mateřských škol v DDM J. Hradec

13. - 14. května - Zápis na školní rok 2022/23 pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti proběhne ve dnech 13. 6. 2022 od 8:00 – 12:00 hodin a 14. 6. 2022 od 12:00 – 16:00 hodin.
více informací

14. června – vzdělávací program - nácvik správného chování a přístupu k psům

21. června – slavnostní rozloučení s dětmi, odcházejícími do ZŠ

23. června – hravé dopoledne s dopravní tématikou na školní zahradě

Prohlédněte si naše třídy

Prohlédněte si naší zahradu