Akce v MŠ

Listopad 2022

28. listopadu – divadlo Okýnko

potěší děti s pořadem „Kouzelná truhlička“, vybíráme 60,- Kč

29. listopadu – vánoční focení

v MŠ proběhne vánoční focení dětských portrétů společností Photodienst od 7:30 hod

25. listopadu – ukončen sběr žádostí

programu Jihočeského kraje – My v tom Jihočechy nenecháme I v mateřské škole

22. listopadu – screeningové vyšetření přihlášených dětí před vstupem do ZŠ

25. listopadu – konzultace s rodiči

sdělení závěrů screeningového vyšetření dětí, bližší informace na kmenových třídách

Prosinec 2022

5. prosince – návštěva čerta a Mikuláše v MŠ

16. prosince – návštěva dudáka v MŠ

Dudácká vánoční pohádka

19. prosince – prohlídka Krýzových jesliček v muzeu

pouze předškoláci

20. prosince – Vánoce v mateřské škole

21. prosince - vánoční vystoupení souboru „Koťata“ pro děti v MŠ

Od soboty 3. 12. 2022, tedy o víkendu, kdy se ve městě konají Vánoční trhy, můžete navštívit výstavu stromků, kde bude vyzdobený stromeček i za naši mateřskou školu. Budou zde připravené hlasovací lístky, aby každý z návštěvníků měl možnost dát hlas „svému“ stromku. Výstava bude v muzeu otevřená i část měsíce ledna, aby ji mohlo zhlédnout co nejvíce návštěvníků.

Novinky

My v tom Jihočechy nenecháme I

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zaměřený na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určený pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let, které mají trvalé bydliště v Jihočeském kraji.

Žádosti o podporu včetně příloh mohou podávat rodiče nebo zákonní zástupci dětí v termínu od 20. 10. do 25. 11. 2022 prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty najdete na webových stránkách:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formuláře ke stažení

Prohlédněte si naše třídy

Prohlédněte si naší zahradu