Zápis na školní rok 2021/22

Informace k zápisu dětí na 3. mateřskou školu Jindřichův Hradec III
(pracoviště čp. 594 a čp. 690) pro školní rok 2021/22

Zápis dětí proběhne v termínu od 3. května – 16. května 2021, bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Organizace zápisu:

na www.3msjh.cz v sekci Ke stažení si stáhnete a vyplníte:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ (nebudete potvrzovat trvalé bydliště z evidence obyvatel, důležitý údaj je vaše e-mailová adresa a telefon)

2) Evidenční list pro dítě v mateřské škole (na str. 2- Vyjádření lékaře/zákonných zástupců, bod č. 3. Dítě je řádně očkováno - musíte doložit potvrzením praktického dětského lékaře (je možné přiložit i e-mailové potvrzení od lékaře), nezapomeňte na podpisy zákonných zástupců

3) Kopii rodného listu- dodáte k dokumentům z bodu 1) a 2)

*pokud nemáte možnost stáhnou si výše uvedené tiskopisy, budou pro vás připraveny v papírové formě v deskách u vchodu do 3. mateřské školy U Merkuru pro zápis do obou školek ve dnech 26.4. – 30.4. 2021 k vyzvednutí
*v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
*doložení řádného očkování se nevztahuje na děti, které chtějí nastoupit do MŠ od 1.9. 2021 do do 31.8.2021 dovrší 5-ti roků)

Podání žádosti na MŠ nejpozději do 16.května 2021:

1) Poštou na adresu:
    3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, 377 01 Jindřichův Hradec (U Merkuru),
    3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 690,37701 Jindřichův Hradec (U Billy)

2) Vhozením zalepené obálky do poštovních schránek škol

3) Podáním do datové schránky školy – ID: y7tmwcs

4) E-mailem s elektronickým podpisem na adresu:
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - Pracoviště U Merkuru
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – Pracoviště U Billy
Nelze jen poslat prostý e-mail

5) Ve výjimečných a zvláště odůvodnitelných případech je možné po telefonické domluvě den předem a za dodržení dohodnutého času předat osobně. A to pouze ve dnech: úterý 11.5.2021 od 13,00 – 14,00 hod a ve čtvrtek 13.5.2021 od 9,00 – 10,00 hod. tel. číslo na domluvu:
   • MŠ U Merkuru 728 951 612
   • MŠ U Billy 774 232 555

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Vám bude sděleno 15. a 16. června 2021 na vámi čitelně uvedenou e-mailovou adresu, kdo ji nemá na vámi uvedené telefonní číslo s datem 1. schůzky pro rodiče nově přijatých dětí.

 

Dokumnety ke stažení

Typ Název dokumentu Velikost Datum aktualizace Stáhnout
 pdf small Informace k zápiisu do MŠ 2021  100 KB  25. 3. 2021  Button-Download-icon
 pdf small Kritéria pro přijetí do MŠ 2021  92 KB   25. 3. 2021   Button-Download-icon