Informace o distanční výuce

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí jedné třídy. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. Škola neposkytuje distanční formu vzdělávání, kdy jsou jednotlivci omluveni např. z důvodu nemoci, také se netýká dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Povinně chodí jeden rok do mateřské školy předškoláci , kteří půjdou tento rok k zápisu do ZŠ.

 

Naše mateřská škola zajišťuje distanční výuku 2 způsoby podle počtu uzavřených tříd:

 

1) pokud jsou uzavřeny jednotlivé třídy poskytují informace a materiály k distanční výuce přímo učitelky kmenové třídy podle právě probíraného integrovaného celku. K dispozici mají e-mailové adresy zákonných zástupců, telefonní čísla na mobilní telefony a kopírku, kde množí materiály pro rodiče, kteří nemají možnost tisku přeposlaných výukových materiálů. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP mateřské školy. Vzdělávací materiály se předávají 1x týdně.

 

2) pokud jsou uzavřeny všechny třídy v jedné či druhé budově, dostávají rodiče informace a materiály k distanční výuce přes webové stránky školy www:3msjh.cz, kam je vkládá ředitelka školy, na každý týden 1tématicky zaměřený integrovaný blok s metodickým popisem, jak s materiály pracovat. Tyto materiály připravují učitelky v době uzavření mateřské školy. Pokud rodiče nemají možnost tisku pracovních listů a informací, mohou si vyžádat vzdělávací materiály v papírové podobě od třídních učitelek.

 

Není podmínka, aby rodič s dítětem splnil všechny zaslané úkoly. Necháváme rodičům v plnění distanční výuky volnost dle aktuálních možností.

 

V obou případech předávání materiálů si zákonní zástupci s dětmi založí vzdělávací složku (desky), kam uloží každodenní vzdělávací aktivity, které budou dokládat po otevření mateřské školy pí učitelkám k nahlédnutí a vyhodnocení.

 

Pokud se dítě z nějakého důvodu nemůže účastnit předškolního vzdělávání poskytovaného doma, musí rodiče po tuto dobu dítě ze vzdělávání omluvit a tuto omluvenku předat v MŠ.

 

Rodič, který nemůže materiály k distanční výuce vytisknout sám, napíše na e-mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo zavolá na telefon 774 221 555. Materiály mu budou předány vždy ve středu od 9,00 – 10,30 hod u ředitelny školy. Po zprovoznění e-mailových adres tříd, bude kontaktovat třídní učitelky na adrese své třídy.