Červen 2019

3. června – oslava MDD s Fun aktivitami – dětská farma

4. června – dopravní soutěž všech mateřských škol v DDM J. Hradec

5. + 12. června – ukončení plaveckého výcviku pro předškoláky (zkrácení termínu z důvodu rekonstrukce bazénu)

6. června – školní výlet do ZOO parku Na Hrádečku do Horní Pěny

11. června – seznámení s hmyzem v MŠ – výuka ekologického centra pro tř. C + D

13. června – seznámení s hmyzem v MŠ – výuka ekologického centra pro tř. I + II

14. června – seznámení s hmyzem v MŠ – výuka ekologického centra protř. A +B

31.5 (z důvodu rekonstrukce kuchyně) – hravé dopoledne se soutěžemi na školní zahradě „Barevný den“