Úvod

Prázdninový provoz na odloučeném pracovišti (červenec 2020)

 

Děti ze školky čp. 594 ( U Merkuru) budou chodit do třídy „sluníček“žlutý pavilon uprostřed zahrady, třída v přízemí, provoz 6,00 – 16,30 hod.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz  u nás (srpen2020)

Týden 3. – 7. 8. 2020

 

Třída A (žabičky) – 6.00 - 15,30 hod

(děti ze třídy A + C + D + I)

 Třída C (kopretiny) – 6.00 - 16,30 hod

(děti ze třídy II+ B)

Třída D (motýlci) - 7,00 - 16,00 hod (do 7,00 a od 16,00 hod děti budou v přízemní třídě C)

(děti z odloučeného pracoviště U Billy)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. schůzka rodičů nově přijatých dětí na pracovišti 594/III (U Merkuru)


Ve středu 26. srpna 2020 od 15,30 hodin se uskuteční 1. schůzka rodičů nově přijatých dětí na 3. mateřskou školu. (U Merkuru)

 

Program:

  1. seznámení s kolektivem pedagogických pracovnic
  2. rozdělení dětí do tříd
  3. seznámení s vnitřním řádem mateřské školy
  4. organizace dne v mateřské škole
  5. forma úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání
  6. uzavírání MŠ o vánočních a letních prázdninách
  7. zákaz parkování na prostranství před MŠ, vstupy do MŠ
  8. informace o fungování Spolku rodičů
  9. vybírání 1. zálohy na mateřskou školu v hotovosti (1 500,- Kč)

 

Na informační schůzku jste srdečně zváni, pokud je to jen trochu možné, zajistěte si hlídání svých dětí. 


 


MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC v dohodě s ředitelkami mateřských škol OTEVÍRÁ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25. KVĚTNA 2020

 

 

Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná. 

Provoz mateřských škol se bude řídit pokyny ministerstev školství a zdravotnictví.

 

Podmínky pro nástup dítěte do mateřské školy a čestné prohlášení naleznete v sekci informace.

 

 


 

3. mateřská škola" jako samostatný právní subjekt vznikla 1.1.2003 sloučením dvou mateřských škol na sídlišti Vajgar. Jednalo se o 5. MŠ (U Merkuru), která fungovala od 1.3.1975 a o 7. MŠ (U Billy), která byla otevřena 1.4.1984. Obě budovy byly postaveny k účelu předškolního vzdělávání, jsou obklopeny velkými zahradami se vzrostlou zelení, která poskytuje dětem oázu klidu uprostřed sídliště. Vnitřní i vnější prostředí škol se stále modernizuje a zlepšuje, a tak se daří pro děti vytvářet útulné, podnětné a veselé prostředí, kde se dobře cítí a kde jsou uspokojovány jejich potřeby.

3msjh u merkuru

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti navštěvuje Mikuláš s čertí družinou, Svatý Martin přijíždí na bílém koni, vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

3msjh u billy

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou, v solných jeskyních si posilují imunitní systém a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu téměř 262 dětí, o které se stará 22 pedagogických a 16 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti  snarušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálních pedagogů ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí. Od září 2016 funguje na pracovišti  čp. 594 třída pro děti od 2-3 roků, kde byly vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky pro zajištění péče o tuto věkovou skupinu.