Úvod

6.5.2021

Milí rodiče,

od pondělí 10. května 2021 se otevírá naše mateřská škola pro všechny přihlášené děti v běžném provozu.

Všichni se už moc těšíme!

PS: testování dětí je zatím ukončeno.

                                                                                                                                              J. Krejčová
23.4.2021


 

Od pondělí 26. dubna 2021 budou děti testovány testem SINGCLEAN Covid – 19 (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Počítejte s větším zdržením!17. 4. 2021


Informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí této školy


Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.


14 dětem a 1 zaměstnanci 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 je od 16. 4. 2021 nařízena karanténa.


Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 27. 4. 2021 včetně.


Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR) v termínu od 19. 4. do 21. 4. 2021.


Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí, které neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.


Rodiče dětí budou kontaktováni KHS Jč. kraje a zároveň jim KHS vystaví el. žádanku na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.


Na odběr musí rodiče děti objednat sami.


Dále je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte a oznámit karanténu dítěte.


Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra.


Karanténa i odběr na COVID–19 (PCR) se týká též 1 zaměstnance MŠ.


Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).


MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 


 

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 se otevírá mateřská škola pro děti předškolního věku (tj.které do 31.8. 2020 dosáhly 5 roků) a pro děti jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS – vybrané profese.

Škola je povinna chránit zdraví dětí a zaměstnanců za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.Vzhledem k tomu, že šíření nemoci COVID-19 nemusí být doprovázeno viditelnými příznaky, využívá se nástroj pravidelného testování. Pokud zákonný zástupce odmítne dítě otestovat, pak není možné, aby dítě bylo osobně přítomno prezenčnímu vzdělávání. Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů a tuto skutečnost prokazatelně doloží škole.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí např. ve středu, pak musí být testováno ve středu a i ve čtvrtek.(informace MŠMT)

Naše škola obdržela neinvazivní antigenní testy LEPU, na internetu se můžete podívat na video.(https://www.parnicistic.cz/produkt/474/lepu-medical-sars-cov-2-antigenni-test-25-ks-vyter-z-nosu)

Při příchodu do MŠ by děti měly mít roušku, neboť se jedná o veřejné prostranství a při testování budou v blízkosti osob, se kterými nežijí ve společné domácnosti. Roušku si sundají v šatně před vstupem do třídy mateřské školy, kde ji mít nemusí, neboť budou v uceleném a neproměnlivém kolektivu.

Samoodběr bude probíhat v doprovodu rodičů, děti v předškolním věku nejsou schopné provést testování samy! Počítejte s cca 30 minutovým zdržením ve dnech testování při příchodu dítěte do mateřské školy.

V naší mateřské škole U Merkuru bude probíhat testování v Po a Čt od 6,00 – 8,30 hod. V ostatní dny zazvoní rodič na kmenovou třídu, pí učitelka zavolá domovnici a ta si rodiče s dítětem vyzvedne ve dveřích do ředitelny a poskytne jim test.

Samotné testování bude probíhat na spojovací chodbě, vchod dveřmi do ředitelny školy, kde bude připraveno dostatek testovacích míst. U každého místa bude návod na samoodběr a bude zde přítomný zaměstnanec školy. Dle pokynů dohlížející osoby pokračuje rodič v provedení testu, a poté čeká na jeho výsledek, který zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

 

V Jindřichově Hradci 9.4.2021, 10,00 hod                                                                                                                        Bc. Jaroslava Krejčová

 

 

 

plakat-na-zapis-2021

  


 

.:        

 10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

 


 

 

3msjh u merkuru

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti se seznamují s legendou O svatém Martinovi, pečou martinské rohlíčky,navštěvuje je Mikuláš s čertí družinou,  vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

3msjh u billy

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu téměř 280 dětí, o které se stará 25 pedagogických a 16 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti  snarušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálních pedagogů ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí. Od září 2016 funguje na pracovišti  čp. 594 třída pro děti od 2-3 roků, kde byly vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky pro zajištění péče o tuto věkovou skupinu.