Úvod

 

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 se otevírá mateřská škola pro děti předškolního věku (tj.které do 31.8. 2020 dosáhly 5 roků) a pro děti jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS – vybrané profese.

Škola je povinna chránit zdraví dětí a zaměstnanců za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.Vzhledem k tomu, že šíření nemoci COVID-19 nemusí být doprovázeno viditelnými příznaky, využívá se nástroj pravidelného testování. Pokud zákonný zástupce odmítne dítě otestovat, pak není možné, aby dítě bylo osobně přítomno prezenčnímu vzdělávání. Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů a tuto skutečnost prokazatelně doloží škole.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí např. ve středu, pak musí být testováno ve středu a i ve čtvrtek.(informace MŠMT)

Naše škola obdržela neinvazivní antigenní testy LEPU, na internetu se můžete podívat na video.( https://www.parnicistic.cz/produkt/474/lepu-medical-sars-cov-2-antigenni-test-25-ks-vyter-z-nosu)

Při příchodu do MŠ by děti měly mít roušku, neboť se jedná o veřejné prostranství a při testování budou v blízkosti osob, se kterými nežijí ve společné domácnosti. Roušku si sundají v šatně před vstupem do třídy mateřské školy, kde ji mít nemusí, neboť budou v uceleném a neproměnlivém kolektivu.

Samoodběr bude probíhat v doprovodu rodičů, děti v předškolním věku nejsou schopné provést testování samy! Počítejte s cca 30 minutovým zdržením ve dnech testování při příchodu dítěte do mateřské školy.

V naší mateřské škole U Merkuru bude probíhat testování v Po a Čt od 6,00 – 8,30 hod. V ostatní dny zazvoní rodič na kmenovou třídu, pí učitelka zavolá domovnici a ta si rodiče s dítětem vyzvedne ve dveřích do ředitelny a poskytne jim test.

Samotné testování bude probíhat na spojovací chodbě, vchod dveřmi do ředitelny školy, kde bude připraveno dostatek testovacích míst. U každého místa bude návod na samoodběr a bude zde přítomný zaměstnanec školy. Dle pokynů dohlížející osoby pokračuje rodič v provedení testu, a poté čeká na jeho výsledek, který zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

 

V Jindřichově Hradci 9.4.2021, 10,00 hod                                                                                                                        Bc. Jaroslava Krejčová

 

 

 

plakat-na-zapis-2021

 


30.3.2021

 

Vážení rodiče,

 

předkládáme vám předběžné informace, které jsme obdrželi od MŠMT, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.

V první fázi by se měly otevírat MŠ pouze pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání (tj., které do 31.8.2020 dosáhly 5-ti roků) Děti by měly být pouze ve skupinách maximálně po 15 dětech. Povinná bude ochrana úst a nosu (zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd.)

Bude povinné neinvazivní testování pro MŠ. (bližší informace dosud nemáme)

 

 

 

 

 

 

28.3.20201


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.
-  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.22.3.2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

19.3.2021

 

Uzavření mateřské školy nadále trvá, při distanční výuce je potřeba zohlednit aktuální situaci.

Není podmínka, aby rodič s dítětem splnil všechny zaslané úkoly. Necháváme rodičům v plnění distanční výuky volnost dle aktuálních možností.

 

28. února 2021

 

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

 

27. února 2021

 

Mateřská škola je z důvodu Nařízení vlády uzavřena od 1. - 21. března 2021. Pro děti rodičů z IZS bude otevřena 4. MŠ, Röschova 1120 (školka pod gymnáziem).

 

Kontakty na 4. MŠ

4. mateřská škola, Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 475
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://www.msjh.cz/

 

 


 

V Jindřichově Hradci 12. února 2021

Milí rodiče,

chci vám poděkovat za vstřícnost při vyzvedávání dětí po obědě, která nám velmi pomáhá při zajištování chodu mateřské školy. Tento týden byly 3 pí učitelky nemocné, od 15. února stále ještě zůstávají 2 pí učitelky v pracovní neschopnosti a sehnat za ně zástup v době pandemie COVIDU-19 je nemožné. Dopolední předškolní vzdělávání dětí zajišťujeme dobře pro všechny, ale zajistiti odpolední provoz ve všech třídách je úkol téměř nemožný. O to víc vám děkuji za celý kolektiv zaměstnanců, že nám vycházíte vstříc a vyzvedáváte si děti po obědě.

                                                                                                                                  J. Krejčová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

 

 

 

před časem jsem Vás již oslovil s nabídkou přednášky pro rodiče. Dnešní doba takovým aktivitám nepřeje a proto jsem připraven nabídnout rodičům on-line semináře na téma zdravého životního stylu a prevence obezity.

 

 

 

Vůbec netuším, jaký může být mezi rodiči zájem a proto jsem vytvořil krátký dotazník na toto téma. Velmi bych Vás prosil, zda můžete tento dotazník přeposlat rodičům nebo jeho odkaz nějakým způsobem předat rodičům. Bude-li dostatečný zájem, tak jistě něco připravím.

 

 

 

Děkuji za spolupráci

 

MUDr. Miroslav Toms

 

 

 

Dotazník: https://forms.gle/38mGnZjmUJ7t1pzg7


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města  Jindřichova Hradce svým usnesením č. 78/3R/2021 schválila uzavření 3. mateřské školy do pátku 5.2.(včetně).


Mateřská škola škola se otevírá od pondělí 8. února 2021! Nezapomeňte na čistá pyžama pro spící  děti!


Informace na tiskopis" Žádost o ošetřovné při péči od  dítě............................"

Název: 3. mateřská škola Jindřichův Hradec III

IČ: 709 82 007

Ulice: Vajgar 594/III

Důvod:  nemožnost organizačně zajistit chod školy z předem nepředvídaných důvodů onemocnění zaměstnanců COVIDEM- 19

od 2.2. 2021 - 5.2.2021

 

Informace pro rodiče

 

 

 

Vzhledem k blížícímu se   datu ukončení karantény na 3. mateřské škole k 1.2.2021(včetně) Vás chci předběžně informovat o nutném

přerušení provozu naší mateřské školy do 5. února 2021 (včetně).Všichni zaměstnanci podstoupili odběr na PCR a nadpoloviční

většina je nakažených COVIDEM-19, a proto z těchto nepředvídaných důvodů nemohu organizačně zajistit chod školy. Rada města

tuto skutečnost projedná v pondělí 1.2.2021 na svém zasedání.

 

 

 

Informace pro rodiče  ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné.

 

Od 23.1 – 1.2.2021 jste vyplňovali tiskopis pro zaměstnavatele z důvodu karantény vyhlášené Krajskou hygienickou stanicí………

 

Od 2.2 – 5.2. 2021 musíte vyplnit nový tiskopis z  dopředu nepředvídaných důvodů, kdy školu uzavírá ředitelka školy na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

vyhlášky o předškolním vzdělávání § 3 písmeno (2)

 

tiskopis pro zaměstnavatele vyplňujete sami, elektronicky. Tiskopis najdete na www. ČSSZ - Úvod - ČSSZ - Žádost o ošetřovné při péči o dítě za

kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část - ….Vyplnit tiskopis

 

 

 

Bc. J. Krejčová ředitelka 3. MŠ

 

                                                                                                                                  v.r.

 

 

 

V Jindřichově Hradci 28. ledna 2021

 

 

 

 

Distanční výuka předškoláků


v nově vytvořené záložce Distanční výuka si můžete stáhnout pracovní listy pro výuku dětí.


Moje tělo

Zdraví a nemoci
 


 

.:                                                                                                                    3. mateřská škola J. Hradec

                                                                                                                     Vajgar 594

Spisová značka:                                                                                              371 01 Jindřichův Hradec

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

Tel. číslo: 387712526

 

Datum: 22. 1. 2021

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí této školy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec,

Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

Dětem a zaměstnancům 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 je od 23. 1. 2021 nařízena karanténa.

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 1. 2. 2021 včetně.

Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu od 26. 1. do 1. 2. 2021.

Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí, které neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.

Omylem nebylo uvedeno:
Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr (PCR).

Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní.

I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě

příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra.

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též zaměstnanců MŠ. Karanténu a el. žádanku jim vystaví jejich praktický lékař.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze

nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB

(po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT


 

Další důležitá informace pro rodiče  ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné.

 

Vážení rodiče,

 

tiskopis pro zaměstnavatele si musíte elektronicky vyplnit sami. Tiskopis najdete na www.

ČSSZ - Úvod - ČSSZ - Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné

zařízení (škola) či jeho část - ….Vyplnit tiskopis

 

J. Krejčová ředitelka 3. MŠ


 

 


 

 

Naše č. j.:                                                                                            3. mateřská škola J. Hradec

 

                                                                                                                     Vajgar 594

 

Spisová značka:                                                                                   371 01 Jindřichův Hradec

 

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

 

 

Tel. číslo: 387712526

 

 

 

Datum: 11. 12. 2020

 

 

 

 

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí třídy Berušky

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu dalšího prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí třídy Berušky této školy.

 

Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 bude prodloužena karanténa u dětí třídy Berušky a 1 zaměstnance MŠ.

 

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 18. 12. 2020 včetně.

 

Prosíme rodiče, aby u dětí ze třídy Berušky, které byly v MŠ dne 8. 12. 2020, zajistili odběr na COVID-19 v termínu od 13. 12. do 18. 12. 2020.

 

Odběr je nutný u těch dětí, které již byly na odběru do 13. 12. 2020 a výsledek byl negativní a u těch dětí, které dosud na odběru nebyly.

 

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

 

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra.

 

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též paní učitelky třídy Berušky. Karanténu a el. žádanku jí vystaví její praktický lékař.

 

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici (tel. 728230031, objednací čas: po – pá 7:30 – 15:00 h), dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 

 

 

 

 MUDr. Lenka Weinerová

 

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 


Naše č. j.:                                                                                            3. mateřská škola J. Hradec

                                                                                                                     Vajgar 594

Spisová značka:                                                                                   371 01 Jindřichův Hradec

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

Tel. číslo: 387712526

 

Datum: 9. 12. 2020

 

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 bude od 10. 12. 2020 nařízena karanténa u dětí třídy Berušky a 1 zaměstnance MŠ.

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 14. 12. 2020 včetně.

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu nejpozději do 14. 12. 2020. Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici (tel. 728230031, objednací čas: po – pá 7:30 – 15:00 h), dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 

 MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 Další důležitá informace pro rodiče  ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné.

Vážení rodiče,

omlouvám se, že vám byla poskytnuta mylná informace ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné, které vystaví MŠ.

Nově tento tiskopis již nevystavuje mateřská škola, ale musí si ho rodiče elektronicky vyplnit sami. Tiskopis najdete na www. ČSSZ - Úvod - ČSSZ - Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část - Vyplnit tiskopis

Děkuji za pochopení

J. Krejčová

 

 

 10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

 


 

 

3msjh u merkuru

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti se seznamují s legendou O svatém Martinovi, pečou martinské rohlíčky,navštěvuje je Mikuláš s čertí družinou,  vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

3msjh u billy

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu téměř 280 dětí, o které se stará 25 pedagogických a 16 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti  snarušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálních pedagogů ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí. Od září 2016 funguje na pracovišti  čp. 594 třída pro děti od 2-3 roků, kde byly vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky pro zajištění péče o tuto věkovou skupinu.