Úvod

13. listopadu 2020

Milí rodiče zdá se, že situace s COVIDEM se začíná pomalu uklidňovat a tomu též odpovídá i vývoj v mateřské škole. V současné době není žádný zaměstnanec pozitivně testovaný na výše uvedenou diagnózu. Věřím, že od 18. listopadu, kdy se otevřou 1. a 2. třídy nedojde ke zhoršení a my se budeme navracet do normálního stavu před vypuknutím epidemie.

Přeji vám všem hodně zdraví, neboť jsme nyní měli možnost ověřit si, co to znamená a příjemné prožití nadcházejících dnů.

Děkuji vám, že jste nám podle svých možností vyšli vstříc a my mohli zajistit chod obou mateřských škol.

 

                                                                                                                                                          J. Krejčová

                                                                                                                                                         ředitelka 3. MŠ

 

6. listopadu 2020

Vážení rodiče,

chci vám poděkovat za dopolední docházku dětí či ponechání dětí v domácí péči. Velmi nám to pomáhá zorganizovat provoz tak, aby některé pedagogické pracovnice nemusely sloužit celý den a počty přítomných dětí na třídách nebyly tak vysoké.

Situace se zaměstnanci se částečně zlepšuje, v MŠ (U Merkuru) chybí 2-3 zaměstnanci, 2 budou dlouhodobě nemocní. (nesouvisí s COVIDEM)

Situace s možnou nákazou COVIDEM je stále vážná, proto pokud si ještě můžete ponechat děti doma či je vyzvedávat po obědě, tak nám to pomůže s organizací provozu a svým dětem snížíte riziko nákazy.

Jaroslava Krejčová

ředitelka 3. mateřské školy1.listopadu 2020

Vážení rodiče,

chci vás informovat o situaci v naší mateřské škole (U Merkuru). V současnou chvílí je u 2 pedagogických zaměstnanců prokázán výskyt koronaviru (covid-19), 1 pí učitelka je nemocná s jinou nemocí a další čerpá ošetřování.

Přesto se snažíme zajistit bezproblémový provoz školy. Moc by nám pomohlo, pokud by děti, jejichž rodiče jsou doma z jakéhokoli důvodu, mohly docházet do MŠ pouze dopoledne.

Děkuji za spolupráci

J. Krejčová, ředitelka školy

16. října 2020 18:13

3. mateřská škola J.  Hradec
Vajgar 594
371 01 Jindřichův Hradec

Naše č. j.:
Spisová značka:
Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana

Tel. číslo: 387712526

Datum: 16. 10. 2020

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu dalšího prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 je od 12. 10. 2020 nařízena karanténa u 35 dětí . Tato karanténa bude z důvodu dalšího výskytu COVID-19 v MŠ prodloužena do nejméně 23. 10. 2020 včetně.

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra a požádali jej o vystavení e- žádanky na provedení testu na COVID-19. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Rovněž je doporučeno vyšetření dítěte na koronavirus v případě, že někdo z kontaktů v rodině je zaměstnán ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Odběrová místa jsou v Č. Budějovicích – u nemocnice a v areálu letiště Planá, v Jindř. Hradci v nemocnici. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

MUDr. Lenka Weinerová
vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 16. října 2020 11:42
 


 

Žádost o prodloužení ošetřovného pro děti ze tříd C (kytičky) a třídy D (motýlci) do 23. října 2020 z důvodu prodloužení karantény obdrží rodiče na svoji e-mailovou adresu od vedení školy v pondělí 19.10.2020.

 


 

12. října 2020 9:00

 

3. mateřská škola J. Hradec
Vajgar 594
371 01 Jindřichův Hradec

 

Naše č. j.:
Spisová značka:
Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana

Tel. číslo: 387712526

Datum: 11. 10. 2020

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 bude od 12. 10. 2020 nařízena karanténa u 30 dětí a 1 zaměstnance MŠ.

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 15. 10. 2020 včetně.

Prosíme rodiče dětí, aby se u dětí pokusili zajistit odběr na COVID-19 v termínu nejpozději do 15. 10. 2020. Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. 

Pokud se nepodaří zajistit odběr na COVID-19 do 15. 10. 2020, karanténa dítěte bude prodloužena do 19. 10. 2020 bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě nemá příznaky onemocnění.

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra a požádali jej o vystavení e- žádanky na provedení testu na COVID-19. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst. 

Rovněž je doporučeno vyšetření dítěte na koronavirus v případě, že někdo z kontaktů v rodině je zaměstnán ve zdravotnictví nebo sociálních službách
Na odběr musí rodiče děti objednat sami.
Odběrová místa jsou v Č. Budějovicích – u nemocnice a v areálu letiště Planá, v Jindř. Hradci v nemocnici. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

MUDr. Lenka Weinerová
vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 


 

11. října 2020 17:50

 

Třída C (kopretiny) a třída D (motýlci) od pondělí 12. 10. 2020 uzavřena z důvodu pozitivně testovaného zaměstnance MŠ, s kterým děti přišly do styku. Pozitivní test byl vyhodnocen v sobotu 10.10.2020. V neděli 11.10.2020 po projednání s hygienou byli všichni zákonní zástupci kontaktování mateřskou školou, bohužel někdo telefon nezvedl. Konkrétní informace budou zveřejněny na www. stránkách školy jakmile je škola obdrží o KHS J. Hradec.

 

 

J. Krejčová
ředitelka školy

 

 10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

 


 

 

3msjh u merkuru

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti se seznamují s legendou O svatém Martinovi, pečou martinské rohlíčky,navštěvuje je Mikuláš s čertí družinou,  vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

3msjh u billy

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu téměř 280 dětí, o které se stará 25 pedagogických a 16 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti  snarušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálních pedagogů ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí. Od září 2016 funguje na pracovišti  čp. 594 třída pro děti od 2-3 roků, kde byly vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky pro zajištění péče o tuto věkovou skupinu.