Úvod

pf-text

 

 


 

 

Naše č. j.:                                                                                            3. mateřská škola J. Hradec

 

                                                                                                                     Vajgar 594

 

Spisová značka:                                                                                   371 01 Jindřichův Hradec

 

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

 

 

Tel. číslo: 387712526

 

 

 

Datum: 11. 12. 2020

 

 

 

 

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí třídy Berušky

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu dalšího prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí třídy Berušky této školy.

 

Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 bude prodloužena karanténa u dětí třídy Berušky a 1 zaměstnance MŠ.

 

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 18. 12. 2020 včetně.

 

Prosíme rodiče, aby u dětí ze třídy Berušky, které byly v MŠ dne 8. 12. 2020, zajistili odběr na COVID-19 v termínu od 13. 12. do 18. 12. 2020.

 

Odběr je nutný u těch dětí, které již byly na odběru do 13. 12. 2020 a výsledek byl negativní a u těch dětí, které dosud na odběru nebyly.

 

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

 

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra.

 

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též paní učitelky třídy Berušky. Karanténu a el. žádanku jí vystaví její praktický lékař.

 

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici (tel. 728230031, objednací čas: po – pá 7:30 – 15:00 h), dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 

 

 

 

 MUDr. Lenka Weinerová

 

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 


Naše č. j.:                                                                                            3. mateřská škola J. Hradec

                                                                                                                     Vajgar 594

Spisová značka:                                                                                   371 01 Jindřichův Hradec

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

Tel. číslo: 387712526

 

Datum: 9. 12. 2020

 

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 a rodiče dětí

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 594 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 594 bude od 10. 12. 2020 nařízena karanténa u dětí třídy Berušky a 1 zaměstnance MŠ.

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 14. 12. 2020 včetně.

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu nejpozději do 14. 12. 2020. Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici (tel. 728230031, objednací čas: po – pá 7:30 – 15:00 h), dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 

 MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 Další důležitá informace pro rodiče  ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné.

Vážení rodiče,

omlouvám se, že vám byla poskytnuta mylná informace ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné, které vystaví MŠ.

Nově tento tiskopis již nevystavuje mateřská škola, ale musí si ho rodiče elektronicky vyplnit sami. Tiskopis najdete na www. ČSSZ - Úvod - ČSSZ - Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část - Vyplnit tiskopis

Děkuji za pochopení

J. Krejčová

 

 

 10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

 


 

 

3msjh u merkuru

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti se seznamují s legendou O svatém Martinovi, pečou martinské rohlíčky,navštěvuje je Mikuláš s čertí družinou,  vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

3msjh u billy

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu téměř 280 dětí, o které se stará 25 pedagogických a 16 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti  snarušenými komunikačními schopnostmi, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálních pedagogů ve spolupráci s SPC v Týně nad Vltavou a klinickými logopedy. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí. Od září 2016 funguje na pracovišti  čp. 594 třída pro děti od 2-3 roků, kde byly vytvořeny vhodné materiální i personální podmínky pro zajištění péče o tuto věkovou skupinu.