Partneři

 

Logolink OP VVV ver barva cz web-250

Od 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004870 – „3 MŠ JH“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Celková výše podpory činí 717. 883,- Kč.
Webhosting a registraci domény sponzoruje FORPSI.

 

skola-hrou

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.
Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.