Vnitřní režim dne v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,00 do 16,30 hod.

6,00 - 9,00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, spontánní zájmové aktivity podle volby dětí, samostatné činnosti (nepřímo řízené učitelkou), individuální práci s jednotlivými dětmi, ranní cvičení
9,00 - 9,15 hygiena, dopolední přesnídávka
9,00 - 9,15 hygiena, dopolední přesnídávka
9,15 - 9,45 řízené činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj poznávacích a kreativních  schopností jednotlivých dětí, rozvíjení fantazie a zájmu o své nejbližší okolí, naplňování konkrétních vzdělávacích cílů podle TVP PV
9,45 - 10,00 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku
10,00 - 11,30 pobyt venku s důrazem na pohybové aktivity dětí
11,30 - 12,15 hygiena, oběd
12,15 - 14,00 odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi,které odchází do ZŠ
14,00 - 14,15 osobní hygiena, odpolední svačina
14,15 - 16,30 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci, spontánní zájmové činnosti a pohybové aktivity podle zájmu dětí, v případě příznivého počasí tuto dobu děti tráví na školní zahradě

Čas oběda je závazný, jinak pedagogické pracovnice pružně reagují na situaci ve třídě a přizpůsobit ji potřebám dětí.