Home

Novinky z naší MŠ

  • Zájem o výuku anglického jazyka

    1. října 2021 Během měsíce října budeme zjišťovat zájem o výuku Anglického jazyka na mateřské škole. V měsíci říjnu také proběhne výběr dětí do pěveckého kroužku.

Increase speed and performance by compressing core template CSS and Javascript files to much smaller sizes than the original! Enabling compression is a great way to boost your site's performance. It simply combines css and js into consolidated files. This reduces the downloads sizes and reduces the numbers of calls to your server, to dramatically help your site's overall performance. No data is lost during this process, just simply made smaller. Please note that this compression will only compress core template files, not third party files or files from extensions.
Note: Because this feature uses cached versions of your javascript and css this plugin should not be used while developing your site and should only be enabled after you have completed your site.

Gzip must be installed on your server and enabled in PHP in order to function.

See It In Action!

Without Compression Enabled:

With Compression nabled:

I like what I see! I want to JOIN TODAY.

Jídelníček

Jídelníček 14. 10. 2021 stáhnout soubor

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Nejčtenější