Úvod

14.7.2021


Nová pravidla platná pro pobyt v mateřské škole od 14. července 2021

Platí povinnost informovat vzdělávací instituci (školu) o cestách do zahraničí také pro děti,účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu (viz k tomu dále).

 

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

 

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

 

o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

*I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.


  • Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

    

Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí

Pravidla pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. V případě zemí:

  •     * S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země) o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že děti budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE); tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.

  • Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

        •  S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země) o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.

 •  

      *   S extrémním rizikem nákazy („černé“ země) o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.6.5.2021


 

Milí rodiče,

 

od pondělí 10. května 2021 se otevírá naše mateřská škola pro všechny přihlášené děti v běžném provozu.

 

Všichni se už moc těšíme!

 

PS: testování dětí je zatím ukončeno.

 

                                                                                                                                                    J. Krejčová
23.4.2021


 

Od pondělí 26. dubna 2021 budou děti testovány testem SINGCLEAN Covid – 19 (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Počítejte s větším zdržením!


 

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 se otevírá mateřská škola pro děti předškolního věku tj. které do 31.8. 2020 dosáhly 5 roků) a pro děti jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS – vybrané profese.

Škola je povinna chránit zdraví dětí a zaměstnanců za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie. Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Vzhledem k tomu, že šíření nemoci COVID-19 nemusí být doprovázeno viditelnými příznaky, využívá se nástroj pravidelného testování. Pokud zákonný zástupce odmítne dítě otestovat, pak není možné, aby dítě bylo osobně přítomno prezenčnímu vzdělávání. Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů a tuto skutečnost prokazatelně doloží škole.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí např. ve středu, pak musí být testováno ve středu a i ve čtvrtek.(informace MŠMT)

Naše škola obdržela neinvazivní antigenní testy LEPU, na internetu se můžete podívat na video.( https://www.parnicistic.cz/produkt/474/lepu-medical-sars-cov-2-antigenni-test-25-ks-vyter-z-nosu)

Při příchodu do MŠ by děti měly mít roušku, neboť se jedná o veřejné prostranství a při testování budou v blízkosti osob, se kterými nežijí ve společné domácnosti. Roušku si sundají v šatně před vstupem do třídy mateřské školy, kde ji mít nemusí, neboť budou v uceleném a neproměnlivém kolektivu.

Samoodběr bude probíhat v doprovodu rodičů, děti v předškolním věku nejsou schopné provést testování samy! Počítejte s cca 30 minutovým zdržením ve dnech testování při příchodu dítěte do mateřské školy.

V naší mateřské škole U Billy bude probíhat testování v Po a Čt od 6,00 – 8,00 hod. V ostatní dny zazvoní rodič na kmenovou třídu, pí učitelka zavolá domovnici a ta rodiče s dítětem odvede do testovací místnosti a poskytne jim test.

Samotné testování bude probíhat ve spojovací chodbě, vchod je mezi I.zeleným pavilonem a vchodem do kuchyně , kde bude připraveno dostatek testovacích míst. U každého místa bude návod na samoodběr a bude zde přítomný zaměstnanec školy. Dle pokynů dohlížející osoby pokračuje rodič v provedení testu, a poté čeká na jeho výsledek, který zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

Výsledek negativní – dítě odchází do své třídy. Jména nahlášených dětí jsou na dveřích tříd, maximální počet dětí ve třídě je 15, proto některé děti nebudou ve svých kmenových třídách.

Výsledek pozitivní – dítě odchází domů.

Výsledek nečitelný/chybný - test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

V J. Hradci 9. dubna 2021                                                                                                          Bc. J. Krejčová

 

 

 

 

plakat-na-zapis-2021

 


 

30.3.2021

 

Vážení rodiče,

 

předkládáme vám předběžné informace, které jsme obdrželi od MŠMT, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.

V první fázi by se měly otevírat MŠ pouze pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání (tj., které do 31.8.2020 dosáhly 5-ti roků) Děti by měly být pouze ve skupinách maximálně po 15i dětech. Povinná bude ochrana úst a nosu (zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd.)

Bude povinné neinvazivní testování pro MŠ. (bližší informace dosud nemáme)

 

 

28.3.2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení
- do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


22.3.2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

19.3.2021

 

 

19.3.2021

 

Uzavření mateřské školy nadále trvá, při distanční výuce je potřeba zohlednit aktuální situaci.

Není podmínka, aby rodič s dítětem splnil všechny zaslané úkoly. Necháváme rodičům v plnění distanční výuky volnost dle aktuálních možností.

 

 

28. února 2021

 

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

27. února 2021

 

Mateřská škola je z důvodu Nařízení vlády uzavřena od 1. - 21. března 2021. Pro děti rodičů z IZS bude otevřena 4. MŠ, Röschova 1120 (školka pod gymnáziem).

 

Kontakty na 4. MŠ

4. mateřská škola, Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 475
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://www.msjh.cz/

 

 


 

 

Vážení rodiče,

 

tiskopis pro zaměstnavatele si musíte elektronicky vyplnit sami. Tiskopis najdete na www.

 

ČSSZ - Úvod - ČSSZ - Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné

 

zařízení (škola) či jeho část - ….Vyplnit tiskopis

 

J. Krejčová ředitelka 3. MŠ

 

 
Naše č. j.:                                                                                             3. Mateřská škola

 

                                                                                                                     Vajgar 690

 

Spisová značka:                                                                                   Jindřichův Hradec

 

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                   37701

 

 

 

Tel. číslo: 387712526

 

 

 

Datum: 23. 2. 2021

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec a rodiče dětí třídy Sluníčko a Koťátka mateřské školy

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec prosíme předat informaci rodičům dětí třídy Sluníčko a Koťátka této školy.

 

V 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec je od 24. 2. 2021 nařízena karanténa u 14 dětí třídy Sluníčko, 4 dětí třídy Koťátka a 2 zaměstnanců MŠ.

 

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 1. 3. 2021 včetně.

 

Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR) v termínu do 1. 3. 2021.

 

Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí třídy Sluníčko a Koťátka, které byly v MŠ některý ze dne 17. 2. – 19. 2. 2021 a neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.

 

Pokud se nepodaří odběr zajistit na odběrovém místě v Jindřichově Hradci, je nutné zajistit odběr na kterémkoliv jiném odběrovém místě.

 

Povinnost testování vyplývá z Mimořádného opatření MZČR ze dne 24. 9. 2020.

 

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr (PCR). Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 

Pokud se nepodaří odběr provést nejpozději 1. 3. 2021, karanténa dítěte bude prodloužena do 5. 3. 2021 (včetně) bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě nemá příznaky onemocnění. Pokud se u dítěte příznaky onemocnění vyskytnou, musí odběr absolvovat.

 

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

 

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též 2 zaměstnanců MŠ. Karanténu a el. žádanku vystaví jejich praktický lékař.

 

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod).

 

 

 

 MUDr. Lenka Weinerová

 

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

 

Naše č. j.:                                                                                             3. Mateřská škola

                                                                                                                     Vajgar 690

Spisová značka:                                                                                   Jindřichův Hradec

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                               37701

 

Tel. číslo: 387712526

 

Datum: 11. 2. 2021

Věc: informace pro vedení 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec a rodiče dětí třídy Kytičky mateřské školy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného dalšího výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec prosíme předat informaci rodičům dětí třídy Kytičky této školy.

V 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec byla od 10. 2. 2021 nařízena karanténa u dětí třídy Kytičky a 1 zaměstnance MŠ.

Vzhledem k dalšímu výskytu koronaviru je u dětí ze třídy Kytičky, které byly v MŠ některý ze dne 8. – 10. 2. 2021, prodloužena (nařízena) karanténa do 20. 2. 2021 včetně.

Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu 15. – 20. 2. 2021 Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí třídy Kytičky, které byly v MŠ některý ze dnů 8. – 10. 2. 2021 a neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr (PCR). Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Povinnost testování vyplývá z Mimořádného opatření MZČR ze dne 24. 9. 2020.

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též 1 zaměstnance MŠ. Karanténu a el. žádanku vystaví jeho praktický lékař.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod).

 

 

MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Naše č. j.:                                                                                             3. Mateřská škola

 

                                                                                                                     Vajgar 690

 

Spisová značka:                                                                                   Jindřichův Hradec

 

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                   37701

 

 

 

Tel. číslo: 387712526

 

 

 

Datum: 10. 2. 2021

 

Věc: informace pro vedení 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec a rodiče dětí třídy Kytičky mateřské školy

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec prosíme předat informaci rodičům dětí třídy Kytičky této školy.

 

V 3. MŠ Vajgar 690, Jindřichův Hradec je od 10. 2. 2021 nařízena karanténa u dětí třídy Kytičky a 1 zaměstnance MŠ.

 

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 13. 2. 2021 včetně.

 

Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v nejbližším možném termínu. Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí třídy Kytičky, které byly v MŠ 2. 2. nebo 3. 2. 2021 a neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.

 

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr (PCR). Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 

Pokud se nepodaří odběr provést nejpozději 13. 2. 2021, karanténa dítěte bude prodloužena do 17. 2. 2021 (včetně) bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě nemá příznaky onemocnění. Pokud se u dítěte příznaky onemocnění vyskytnou, musí odběr absolvovat.

 

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

 

Povinnost testování vyplývá z Mimořádného opatření MZČR ze dne 24. 9. 2020.

 

Karanténa i odběr na COVID–19 se týká též 1 zaměstnance MŠ. Karanténu a el. žádanku vystaví jeho praktický lékař.

 

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod).

 

 

 

 

 

MUDr. Lenka Weinerová

 

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Další důležitá informace pro rodiče  ohledně vystavení tiskopisu na ošetřovné.

Vážení rodiče,

tiskopis pro zaměstnavatele si musíte elektronicky vyplnit sami. Tiskopis najdete na www.

ČSSZ - Úvod - ČSSZ - Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné

zařízení (škola) či jeho část - ….Vyplnit tiskopis

J. Krejčová ředitelka 3. MŠ

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

 

před časem jsem Vás již oslovil s nabídkou přednášky pro rodiče. Dnešní doba takovým aktivitám nepřeje a proto jsem připraven nabídnout rodičům on-line semináře na téma zdravého životního stylu a prevence obezity.

 

Vůbec netuším, jaký může být mezi rodiči zájem a proto jsem vytvořil krátký dotazník na toto téma. Velmi bych Vás prosil, zda můžete tento dotazník přeposlat rodičům nebo jeho odkaz nějakým způsobem předat rodičům. Bude-li dostatečný zájem, tak jistě něco připravím.

 

Děkuji za spolupráci

MUDr. Miroslav Toms

 

Dotazník: https://forms.gle/38mGnZjmUJ7t1pzg7

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

13. listopadu 2020

 

milí rodiče zdá se, že situace s COVIDEM se začíná pomalu uklidňovat a tomu též odpovídá i vývoj v mateřské škole. V současné době není žádný zaměstnanec pozitivně testovaný na výše uvedenou diagnózu. Věřím, že od 18. listopadu, kdy se otevřou 1. a 2. třídy nedojde ke zhoršení a my se budeme navracet do normálního stavu před vypuknutím epidemie.

 

Přeji vám všem hodně zdraví, neboť jsme nyní měli možnost ověřit si, co to znamená a příjemné prožití nadcházejících dnů.

 

Děkuji vám, že jste nám podle svých možností vyšli vstříc a my mohli zajistit chod obou mateřských škol.

 

 

 

                                                                                                                                                          J. Krejčová

 

                                                                                                                                                         ředitelka 3. MŠ6. listopadu 2020

Vážení rodiče,

chci vám poděkovat za dopolední docházku dětí či ponechání dětí v domácí péči. Velmi nám to pomáhá zorganizovat provoz tak, aby některé pedagogické pracovnice nemusely sloužit celý den a počty přítomných dětí na třídách nebyly tak vysoké.

Situace se zaměstnanci se částečně zlepšuje, v MŠ (U Bill) chybí 2pedagogové, 1 bude dlouhodobě nemocný. (nesouvisí s COVIDEM)

Situace s možnou nákazou COVIDEM je stále vážná, proto pokud si ještě můžete ponechat děti doma či je vyzvedávat po obědě, tak nám to pomůže s organizací provozu a svým dětem snížíte riziko nákazy.

 

Jaroslava Krejčová

ředitelka 3. mateřské školy

 

 

 

 

 

3. mateřská škola J. Hradec

Vajgar 690
371 01 Jindřichův Hradec

Spisová značka:                                                                                  

 

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

Tel. číslo: 387712526

 Datum: 8. 10. 2020

  

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 690 a rodiče dětí

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 690 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

 Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 690 bude od 9. 10. 2020 nařízena karanténa u 20 dětí MŠ (třída Motýlek).

 Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 17. 10. 2020 včetně.

 

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu do 12. - 14. 10. 2020. Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 

Pokud se nepodaří zajistit odběr na COVID-19, karanténa dítěte bude prodloužena do 21. 10. 2020 bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě nemá příznaky onemocnění.

 

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra a požádali jej o vystavení e- žádanky na provedení testu na COVID-19.

 

Rovněž je doporučeno vyšetření dítěte na koronavirus v případě, že někdo z kontaktů v rodině je zaměstnán ve zdravotnictví nebo sociálních službách

 

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

 

Odběrová místa jsou v Č. Budějovicích – u nemocnice a v areálu letiště Planá, v Jindř. Hradci v nemocnici. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

  

 MUDr. Lenka Weinerová

 

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

  Oznámení zákonným zástupcům (informace obdrželo vedení školy 8.10.2020)

Dne 8. 10..2020 se mateřská škola dozvěděla, že 1 zaměstnanec odloučeného pracoviště 3. mateřské školy byl pozitivně testován na COVID -19. Hygienická stanice J. Hradec vyhlásí od pátku 9.10.2020 karanténu a všechny děti, které byly v pondělí 5.10.2020 přítomné ve třídě  Motýlci musí zůstat doma. Ostatních tříd se karanténa netýká!

Bližší informace ke karanténě vyvěsím na webové stránky okamžitě po obdržení.

Rodičům dětí, kterým bude nařízena karanténa, bude zaslána na jejich e-mailovou adresu Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy.

Bc. Jaroslava Krejčová

ředitelka 3. mateřské školy

  


 

10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

  


  

3msjh u merkuru

3. mateřská škola jako samostatný právní subjekt vznikla 1.1.2003 sloučením dvou mateřských škol na sídlišti Vajgar. Jednalo se o 5. MŠ (U Merkuru), která fungovala od 1.3.1975 a o 7. MŠ (U Billy), která byla otevřena 1.4.1984. Obě budovy byly postaveny k účelu předškolního vzdělávání, jsou obklopeny velkými zahradami se vzrostlou zelení, která poskytuje dětem oázu klidu uprostřed sídliště. Vnitřní i vnější prostředí škol se stále modernizuje a zlepšuje, a tak se daří pro děti vytvářet útulné, podnětné a veselé prostředí, kde se dobře cítí a kde jsou uspokojovány jejich potřeby.

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti navštěvuje Mikuláš s čertí družinou, Svatý Martin přijíždí na bílém koni, vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě  knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou, v solných jeskyních si posilují imunitní systém a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvují naši mateřskou školu necelé tři stovky dětí, o které se stará 20 pedagogických a 14 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti s řečovými vadami, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga ve spolupráci s klinickou logopedkou. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí.

 

3msjh u billy