Úvod

10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

 

 


 

1. schůzka rodičů nově přijatých dětí

 

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 15.30 hodin Vás zveme na 1. schůzku rodičů, nově přijatých dětí, na 3. mateřskou školu

 schuzka

Program:

  1. seznámení s kolektivem pedagogických pracovnic
  2. rozdělení dětí do tříd
  3. seznámení s vnitřním řádem mateřské školy
  4. organizace dne v mateřské škole
  5. forma úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání
  6. uzavírání MŠ o vánočních a letních prázdninách
  7. informace o fungování Spolku rodičů při naší MŠ
  8. individuální domluva s třídními pí učitelkami o nástupu dět

Informační schůzka se uskuteční ve třídě KOŤÁTKA (oranžový nízký pavilon) jste srdečně zváni, pokud je to jen trochu možné, zajistěte si hlídání svých dětí.

V pátek 28. srpna, bude vedoucí školní jídelny přijímat platbu JISTINY (1 500,- Kč), kterou je nutno zaplatit před nástupem dítěte do MŠ. V čase 6.00 – 13.00 hod, můžete přijít do kanceláře (modrý nízký pavilon) uhradit jistinu a předat „Souhlas s inkasem“ paní Soně Sejrkové.

 

 


 

 

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC v dohodě s ředitelkami mateřských škol OTEVÍRÁ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25. KVĚTNA 2020

 

 

 

Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná. 

 

Provoz mateřských škol se bude řídit pokyny ministerstev školství a zdravotnictví.


Podmínky pro nástup dítěte do mateřské školy a čestné prohlášení naleznete v sekci informace.

 

Bc. J. Krejčová, ředitelka 3. MŠ

 

 


 

 

 


 

3msjh u merkuru

3. mateřská škola jako samostatný právní subjekt vznikla 1.1.2003 sloučením dvou mateřských škol na sídlišti Vajgar. Jednalo se o 5. MŠ (U Merkuru), která fungovala od 1.3.1975 a o 7. MŠ (U Billy), která byla otevřena 1.4.1984. Obě budovy byly postaveny k účelu předškolního vzdělávání, jsou obklopeny velkými zahradami se vzrostlou zelení, která poskytuje dětem oázu klidu uprostřed sídliště. Vnitřní i vnější prostředí škol se stále modernizuje a zlepšuje, a tak se daří pro děti vytvářet útulné, podnětné a veselé prostředí, kde se dobře cítí a kde jsou uspokojovány jejich potřeby.

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti navštěvuje Mikuláš s čertí družinou, Svatý Martin přijíždí na bílém koni, vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě  knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou, v solných jeskyních si posilují imunitní systém a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvují naši mateřskou školu necelé tři stovky dětí, o které se stará 20 pedagogických a 14 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti s řečovými vadami, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga ve spolupráci s klinickou logopedkou. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí.

 

3msjh u billy