Úvod

pf-text


 

13. listopadu 2020

 

milí rodiče zdá se, že situace s COVIDEM se začíná pomalu uklidňovat a tomu též odpovídá i vývoj v mateřské škole. V současné době není žádný zaměstnanec pozitivně testovaný na výše uvedenou diagnózu. Věřím, že od 18. listopadu, kdy se otevřou 1. a 2. třídy nedojde ke zhoršení a my se budeme navracet do normálního stavu před vypuknutím epidemie.

 

Přeji vám všem hodně zdraví, neboť jsme nyní měli možnost ověřit si, co to znamená a příjemné prožití nadcházejících dnů.

 

Děkuji vám, že jste nám podle svých možností vyšli vstříc a my mohli zajistit chod obou mateřských škol.

 

 

 

                                                                                                                                                          J. Krejčová

 

                                                                                                                                                         ředitelka 3. MŠ6. listopadu 2020

Vážení rodiče,

chci vám poděkovat za dopolední docházku dětí či ponechání dětí v domácí péči. Velmi nám to pomáhá zorganizovat provoz tak, aby některé pedagogické pracovnice nemusely sloužit celý den a počty přítomných dětí na třídách nebyly tak vysoké.

Situace se zaměstnanci se částečně zlepšuje, v MŠ (U Bill) chybí 2pedagogové, 1 bude dlouhodobě nemocný. (nesouvisí s COVIDEM)

Situace s možnou nákazou COVIDEM je stále vážná, proto pokud si ještě můžete ponechat děti doma či je vyzvedávat po obědě, tak nám to pomůže s organizací provozu a svým dětem snížíte riziko nákazy.

 

Jaroslava Krejčová

ředitelka 3. mateřské školy

 

 

 

 

 

3. mateřská škola J. Hradec

Vajgar 690
371 01 Jindřichův Hradec

Spisová značka:                                                                                  

 

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                  

 

Tel. číslo: 387712526

 Datum: 8. 10. 2020

  

Věc: informace pro vedení 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 690 a rodiče dětí

 

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v 3. MŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 690 prosíme předat informaci rodičům dětí této školy.

 Ve 3. MŠ J. Hradec, Vajgar 690 bude od 9. 10. 2020 nařízena karanténa u 20 dětí MŠ (třída Motýlek).

 Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 17. 10. 2020 včetně.

 

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 v termínu do 12. - 14. 10. 2020. Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

 

Pokud se nepodaří zajistit odběr na COVID-19, karanténa dítěte bude prodloužena do 21. 10. 2020 bez odběru na COVID-19, ale pouze v případě, že dítě nemá příznaky onemocnění.

 

Je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte informovali příslušného pediatra a požádali jej o vystavení e- žádanky na provedení testu na COVID-19.

 

Rovněž je doporučeno vyšetření dítěte na koronavirus v případě, že někdo z kontaktů v rodině je zaměstnán ve zdravotnictví nebo sociálních službách

 

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

 

Odběrová místa jsou v Č. Budějovicích – u nemocnice a v areálu letiště Planá, v Jindř. Hradci v nemocnici. Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS u výstaviště v ČB (po – čt, 8 – 14 hod.).

  

 MUDr. Lenka Weinerová

 

vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

  Oznámení zákonným zástupcům (informace obdrželo vedení školy 8.10.2020)

Dne 8. 10..2020 se mateřská škola dozvěděla, že 1 zaměstnanec odloučeného pracoviště 3. mateřské školy byl pozitivně testován na COVID -19. Hygienická stanice J. Hradec vyhlásí od pátku 9.10.2020 karanténu a všechny děti, které byly v pondělí 5.10.2020 přítomné ve třídě  Motýlci musí zůstat doma. Ostatních tříd se karanténa netýká!

Bližší informace ke karanténě vyvěsím na webové stránky okamžitě po obdržení.

Rodičům dětí, kterým bude nařízena karanténa, bude zaslána na jejich e-mailovou adresu Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy.

Bc. Jaroslava Krejčová

ředitelka 3. mateřské školy

  


 

10 základních pravidel pro pobyt dětí ve 3. mateřské škole J. Hradec

Přečtěte si dokument pravidla pobytu dítěte, které jsou zpracovány dle Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19).

  


  

3msjh u merkuru

3. mateřská škola jako samostatný právní subjekt vznikla 1.1.2003 sloučením dvou mateřských škol na sídlišti Vajgar. Jednalo se o 5. MŠ (U Merkuru), která fungovala od 1.3.1975 a o 7. MŠ (U Billy), která byla otevřena 1.4.1984. Obě budovy byly postaveny k účelu předškolního vzdělávání, jsou obklopeny velkými zahradami se vzrostlou zelení, která poskytuje dětem oázu klidu uprostřed sídliště. Vnitřní i vnější prostředí škol se stále modernizuje a zlepšuje, a tak se daří pro děti vytvářet útulné, podnětné a veselé prostředí, kde se dobře cítí a kde jsou uspokojovány jejich potřeby.

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě), kde se děti přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program předškolního vzdělávání “V našem městě rybník máme, Vajgarem ho nazýváme….“, kde barevné rybičky přináší dětem poznatky a zájmové činnosti, vycházející z přirozeného střídání ročních období, svátků a křesťanských tradic, s kterými se děti setkávají v běžném životě.

Děti se zájmem o hudbu a pohyb se mohou zapojit do doplňkové aktivity zpívání pro radost, která má na obou pracovištích dlouholetou tradici. Na školách pracují 2 pěvecké sbory „Koťata“ a „Skřivánek“, které svými vystoupeními rozdávají radost a dobrou náladu.

Vzdělávací programy jsou doplňovány dalšími aktivitami, které obohacují všední dny v mateřské škole. Děti navštěvuje Mikuláš s čertí družinou, Svatý Martin přijíždí na bílém koni, vánoční příběh dětem zprostředkuje zpěv koled s vyprávěním pí učitelek, masopustní rej promění školku v ráj pohádkových postav a strašidýlek, o Velikonocích děti vyrábí kraslice, na jaře oslavují Svátek matek a Mezinárodní den dětí, těší se na školní výlet a slavnostní rozloučení se „školáky“, kteří odchází do ZŠ.

Děti v mateřské škole navštěvují různé divadelní společnosti, sokolníci předvádí výcvik dravců, na dopravním hřišti se děti učí dodržovat pravidla silničního provozu, při návštěvě  knihovny poznávají množství knih, které lidé čtou, v solných jeskyních si posilují imunitní systém a při plaveckém výcviku se učí základům plaveckých dovedností.

V letošním školním roce navštěvují naši mateřskou školu necelé tři stovky dětí, o které se stará 20 pedagogických a 14 provozních pracovníků. Obě pracoviště integrují děti s řečovými vadami, kterým poskytují odbornou logopedickou péči pod dohledem speciálního pedagoga ve spolupráci s klinickou logopedkou. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí plné porozumění, lásky, radosti a pohody, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro tělesnou, duševní i sociální pohodu všech dětí.

 

3msjh u billy