Zápis na nový školní rok

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá, na obou pracovištích, formou zápisu za účasti ředitelky MŠ a její zástupkyně. Zápis se každoročně koná začátkem měsíce května na následující školní rok.

Rodiče obdrží tiskopisy, které odevzdají vyplněné ředitelce MŠ a na odloučeném pracovišti její zástupkyni. Dostanou informace o fungování MŠ, úhradách za odebranou stravu a úplaty za předškolní vzdělávání a informaci, kdy budou zveřejněny seznamy s kódy přijatých dětí.

Veřejnost je o termínu zápisu informována na webových stránkách MŠ, barevnými plakátky, místním tiskem, regionální televizí (JHTV) a regionálním rozhlasem (rádio Česká Kanada). Děti jsou zpravidla přijímány od 1. září, ale pokud jsou volná místa, tak i v průběhu školního roku. Mateřská škola čp. 594 vytvořila ve spolupráci se zřizovatelem v jedné třídě podmínky pro přijímání dětí, které do 31. 8. dovrší 2 roky, maximální počet přijatých dětí je 15.

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.